Usługi

Restauracja Hotel Marta oferuje również usługi w zakresie:

● organizacji przyjęć w miejscu wskazanym przez klienta
● organizacji przyjęć okolicznościowych
● żywienia grup zbiorowych
● wyroby garmażeryjne na zamówienie